Rozvrh lekcí

Rozvrh lekcí - Opatov

Tento rozvrh  je platný od 25.5.2021 do odvolání. Sledujte pravidelně náš web a sociální sítě. Je možné, že od 31.5.2021 budeme moci najet na standartní rozvrh hodin, který bude aktualizován na našem webu a sociálních sítích. 

Opatření COVID-19:

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru tělocvičny, nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Všichni musí splnit podmínku platného negativního PCR testu, né staršího 7 dní, nebo antigenního testu né staršího něž 72hodin nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2.dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci COVID-19. U dětí je možné doložit čestné prohlášení zákonného zástupce.